--- Posázavský Pacifik v květnu 2010 ---
--- Lokomotiva T435.0108 na výluce ---

Do souprav výletních a historických vlaků se po nutném odstavení vrací velmi oblíbený Balm s barovým oddílem, tzv "BalmBar". Na voze byla nutná výměna podlahy ve středním oddíle (byla prakticky zcela shnilá vlivem nekvalitně provedené opravy oken), oprava a výměna rámů oken, oprava obložení interiéru a další práce. Vůz se přidal k dalším dvěma Balmům Posázavského Pacifiku na akci organizované firmou Uher a o týden později (15.5.) odjely naše tři Balmy do Havlíčkova Brodu, kde byly nasazeny na vlaky organizované Spolkem přátel železnic Chotěboř.

Ve stanici Bečov u Mostu byly zvěčněny tři vozy Balm Posázavského Pacifiku na konci soupravového vlaku pro zvláštní vlak v trase Chomutov - Praha. Impozantní vlak, vedený brejlovcem, byl kromě tří rychlíkových vozů sestaven z osmi kulatých Balmů (Bix), z nichž se samozřejmě nejvíce vyjímal BalmBar, tedy Balm 5-0365 v původních barvách, na konci vlaku.

Atmosféra chladného a deštivého května rozmnožila hladinou louže lokomotivu T435.0108

Hektor se soupravou sypáků v traťovém úseku Kácov - Český Šternberk při výluce 10.5.2010

A jaká by to byla dokumentace lokomotivy na pracovním vlaku u Českého Šternberka bez fotky přímo pod hradem...

U krycího návěstidla nákladiště Český Šternberk končilo sypání štěrku a souprava sypáků s Hektorem po výluce dojela do Ledečka, kde na další den čekali další tři vozy štěrku.

Zpět na nabídku fotogalerií

Do archivu jízd