Naši sponzoři, přátelé a příznivci

Všem uvedeným firmám, společnostem a organizacím patří velký dík a uznání za pomoc, podporu a přízeň, kterou věnují našemu občanskému sdružení.




 

- AŽD Praha s. r. o.
Nejvýznamnější český dodavatel dopravní zabezpečovací, telekomunikační, automatizační a informační techniky
 

- Autodíly BARTÁK
Distributor autodílů
 

- ARGO INTERNATIONALE SPEDITION, s.r.o.
Mezinárodní a vnitrostátní železniční zasilatelství s komplexním zákaznickým servisem
 

- WIRPO s.r.o.
Dodavatel materiálů a technologií pro svařování, povrchové úpravy a renovaci
 

- Miloš Rázl - MONTRAZ
Výrobce ocelových konstrukcí, zdvihacích zařízení a železobetonových výrobků
 

- MIKO, spol. s r. o.
Práce na investičních akcích ČD
 

- SKF Ložiska, a. s.
Přední světový výrobce ložisek pro kolejová vozidla
 

- Elektrizace železnic Praha, a. s.
Komplexní dodávky staveb v železničním i silničním stavitelství
 

- Federace strojvůdců České republiky
Samostatná profesní odborová organizace hájící zájmy strojvedoucích již od roku 1896
 

- DT výhybkárna a mostárna, s. r. o.
Dodavatel moderních výhybek pro železniční koridory, výroce ocelových konstrukcí
 

- ELEKTRO-SERVIS František Dvořáček
Elektro -servis - železniční modely  

- FULZAR, s. r. o.
Výrobce zbezpečovacích zařízení železničních stanic a přejezdů, elektroinstalace
 

- Chládek a Tintěra silnice-železnice, s.r.o.
Dopravní a inženýrské stavby, rekonstrukce silnic a železnic
 

- ČKD VAGONKA, a. s.
Výrobce osobních kolejových vozidel s tradicí od roku 1900
 

- Pivovar Kácov
Pivovar založený roku 1457, vaří klasické české nepasterované pivo dle tradiční receptury
 

- PB Tisk Příbram
Profesionální tiskárna, která spolu se špičkovým DTP Job studiem Příbram
zpracovává a tiskne všechny naše knihy a publikace
 

- HERKULES KHKD s. r. o.
Provoz a údržba historických kolejových vozidel






Zpět na úvodní stranu