Veřejná sbírka na záchranu výtopny v Ledečku

 

 

Vážení přátelé,

 

   obracíme se na Vás všechny, kterým není lhostejné, že jedné významné a pro celé Posázaví tak typické stavbě hrozí zánik! Jedná se o překrásnou výtopnu v Ledečku, která je vděčným tématem fotografů a přitahuje pozornost milovníků železnice i přírody. Výtopna je pro havarijní stav již léta nevyužívaná a neutěšeně chátrá. Situace se stala natolik vážnou, že bylo v nedávné době Drážním úřadem nařízeno Českým drahám stavbu odstranit z důvodu bezpečnosti provozu!

  

   A právě teď, za tohoto stavu, se nám po několika letech podařilo výtopnu odkoupit. Teď už tedy záleží jen na nás, zda se nám podaří společnými silami tuto ojedinělou industriální památku zachránit!

 

   Občanské sdružení Posázavský Pacifik – nezisková organizace propagující železnici a turistiku v Posázaví založilo Veřejnou sbírku na záchranu výtopny v Ledečku a dovoluje si Vás požádat o spolupráci a pomoc při získávání finančních prostředků, které chceme  shromažďovat.

SBÍRKA BYLA UKONČENA máte-li zájem opravu výtopny v Ledečku podpořit, ozvěte se nám prosím, budeme Vám velmi vděčni!

 

   Zároveň se těšíme na setkání s Vámi při různých akcích v regionu, kde budeme tuto sbírku a celý projekt opravy výtopny prezentovat. Netradičně zde nabídneme možnost pomoci např. zakoupením tašky (bobrovky). Každý tak bude mít příležitost mít tu svoji, vlastnoručně podepsanou tašku na střeše a stát se tak jedním z mnoha dobrých lidí, kteří pomohou tuto stavbu pro další generace zachránit.

 

   Pravidelně Vás budeme na našich webových stránkách informovat o stavu sbírkového konta a probíhajících stavebních pracích.

 

   Vážení přátelé, pevně věříme, že s Vaší pomocí, součinností ostatních společností, podnikatelů, kraje, obcí, nadací a nadšenců, se nám podaří této krásné stavbě znovu vdechnout život a zajistit novou budoucnost

 

S pozdravem, jménem členů občanského sdružení Posázavský Pacifik

 

 

Lumír Běhal a Dana Lišková