Osobní a služební vozy
které vlastní nebo provozuje PP

 

Přípojné vozy řady Balm (Bix, 020)
 

Přípojný vůz Balm 5-0365

Na jaře roku 2004 jsme od ČD (DKV Liberec) odkoupili čtyřnápravový přípojný vůz řady Btx 95 54 5020 134-3 (020.134-3) a přeznačili dle původního schématu na Balm 28-05 136-5. Byl vyroben Vagónkou Studénka v roce 1960 v první sérii pod číslem 60661 a označen Balm 5-0365. Vůz byl prozatímně barevně odlišen od unifikovaného nátěru ČD.  Ve voze byl vytvořen bufetový oddíl, který nabízí možnost základního občerstvení včetně čepovaného piva a teplých nápojů. Kapacita vozu se tím změnila na 48 + 6 míst k sezení. Výše jmenovaná úprava prošla schvalovacím řízením DÚ.

Takto vypadal první Balm Posázavského Pacifiku po úpravě na bufetový "BalmBar" a odlišení nátěru od schematu ČD.

Vůz dostal v říjnu 2005 "nový kabát" v ŽOS České Velenice. Převzali jsme si jej za účasti cca 60 zájemců z řad našich členů, pozvaných přátel, fotografů a železničních nadšenců. Celodenní výlet byl spojen s velmi zajímavou exkurzí do dílen ŽOS za účasti představitelů vedení firmy, množstvím "lahůdkových" fotozastávek a korunován tím nejkrásnějším podzimním počasím...

    

Zde můžete vidět práci lakovny v dílnách České Velenice na voze Balm.

  

Dokončený vůz Balm 5 - 0365 v hale dílen.

 

Další přípojné vozy  Balm Posázavského Pacifiku

Před sezónou 2010 jsme od ČD (DKV Olomouc) odkoupili pro PP další dva přípojné vozy Balm. Jednalo se o vozy 020.004-8 a 020.047-7. Tyto vozy byly okamžitě zařazeny do flotily vozidel pro výletní vlaky Posázavského Pacifiku. Na podzim 2010 dostává jeden z nich nový lak v depu Benešov.

 

 

Osobní vozy řady Bam

Osobní vozy Bam (původně Calm) byly navrženy k motorovým vozům M 284.0,1 a mají s nimi shodné tvary skříně. V průběhu svého života byly ovšem povětšinou řazeny do klasických osobních vlaků s lokomotivou. Popis vozů Bam do posledních detailů přibližuje například obsáhlý článek pana Ivo Mahela ve čtvrtletníku Svět železnice č. 4(16) z listopadu 2005.

Posázavský Pacifik vlastní několik vozů Bam a v současné době se hledají prostředky k jejich renovaci, po které budou moci elegantně doplňovat soupravy "motorových rychlíků" Posázavského Pacifiku.

I nyní Vám ale můžeme nabídnout pro Vaši jízdu či akci tyto vozy zapůjčené od našich partnerů. 

 

Osobní vozy řady Blm a BDlm

Osobní přípojné vozy Blm, BDlm a mnoho dalších odvozenin byly zkonstruovány jako přípojné ke známým Hurvínkům, tj. motorovým vozům M131.1 a jsou s nimi vzhledově shodné.

Posázavský Pacifik Vám v současné době může pro Vaše akce a jízdy nabídnout jeden takový vůz s kapacitou kolem 50 míst, který máme zapůjčen od spolku KPKV Brno.. Vůz  je taktéž možno používat k přepravě malých sportovních plavidel (kajaky nebo vyfouklé rafty atd.), kol, kočárků, a podobně.

 

 

 

Služební vozy řady Da (Daa-k)

Služební vozy řady Da jsou dnes ještě v plném provozu i když se jich v poslední době mnoho zrušilo a uvažuje se o jejich postupné, úplné likvidaci. Jedná se ovšem z hlediska potřeb provozovatele historických lokomotiv o velice praktický vůz k vytvoření zázemí pro obsluhu vlaků na různých akcích, skládek náhradních součástek a v neposlední řadě i vůz pro případnou přepravu kol, kočárků, lodí atd. Velkou výhodou vozu Da je, že byl v minulosti používán na téměř všech druzích vlaků a prakticky se všemi lokomotivami.

Posázavský Pacifik vlastní vůz Da 6 - 400, zakoupený od ČD  (Liberec). Vůz byl členy PP a brigádníky opraven, včetně provedení nového laku a dosazení původních oken v bočnicích. Jeho provedení nyní přesně odpovídá stavu, v jakém tyto vozy jezdily v šedesátých letech minulého století. V rámci toho byl přeznačen na Ds 8 - 5252. Vůz je na výletních a nostalgických vlacích používán k přepravě sportovních plavidel, kol, kočárků atd.

V benešovském depu právě probíhá dosazování původních oken do bočnic vozu Ds.

Vůz Ds 8 - 5252 Posázavského Pacifiku po opravě a opětovném vrácení do provozu.

 

 

Poválečné osobní vozy řady Ciz

 

 

Vozy řady Ciz (později Biz) byly vyráběny různými výrobci v Německu i u nás (Studénka) nouzově na konci druhé světové války v letech 1943 až 1945, z důvodu značného nedostatku osobních vozů. Jednalo se vlastně o rekonstrukci nákladního vozu typu "Z". Proto mají vozy nástupní plošinky převislé nad nárazníky. Vozy nebyly zcela jednotné. Lišily se uspořádáním interiéru, umístěním a velikostí okna WC atd.

Na trati Posázavského pacifiku (Praha-Vrané-Dobříš -Čerčany) jezdily vozy Ciz (resp.Biz) v rekreační dopravě ještě v šedesátých letech. Tyto vozy neodmyslitelně patří do historie naší osobní dopravy.

Posázavský Pacifik vlastní již několik vozů této řady. Naším cílem je jejich záchrana a rekonstrukce.  Vznikne tak unikátní dobová souprava a turisté si při svezení těmito vozy budou moci připomenout cestování z počátku slavné éry trampingu na "Zlaté řece".


M 262.045 při přepravě prvního ze soupravy "Bizů" z Chocně v dubnu 2004V současné době prozatím nejsou žádné tyto vozy pro nostalgické akce a výlety k dispozici. 

 

 

Zpět na stranu o vozidlech