Projekty Posázavského Pacifiku
podpořené z operačního programu Zemědělství
v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova
(LEADER+)SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)Dovolujeme si Vás informovat, že dva námi předložené projekty
splnily všechny předepsané náležitosti a získaly finanční pomoc
ze strukturálních fondů Evropské unie:"Projektová dokumentace na rekonstrukci
vodárenské věže v Čerčanech na malé
železniční muzeum s vyhlídkovou věží
a občerstvením pro turisty a cykloturisty""Projektová dokumentace rekonstrukce
historického vagónu řady CIZ
na salonní vůz"