ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V POSÁZAVÍ
Sp 1655 / 1654 Praha - Kácov a zpět

Souprava pro Sp 1655 Posázavský Pacifik...

Při první jízdě Posázavského Pacifiku do svého "rodného kraje" se podařilo nafotit zcela unikátní reportáž z jízdy vlaku vedeného novým strojem PP - T435.0114 se soupravou dobově natřených vozů (včetně nápisů). Zásluhu na rozsahu reportáže, kterou jste právě otevřeli, má značná početnost týmu zúčastněných fotografů Pacifiku - Karel Pryl, Petr Štoček, Tomáš "Kufřík" Michálek a Lukáš "Bittner" Jantač.

"Tak už si tam nastupte, máme odjezd !"

Průjezd Sp 1655 plnou rychlostí Hvězdonicemi v čele s lokomotivou T435.0114.

Oblouk před zastávkou Stříbrná Skalice...

...a spěšňák zastavuje ve stanici Sázava.

Zde je chvilka času, třeba právě na skupinové foto.

Nebo jen na kus řeči na peróně.

Spěšný vlak do Kácova duní sázavskými tunely.

Nejmladší komerční pracovník Posázavského Pacifiku bedlivě sleduje situaci ve stanici Ledečko.

Výtopna v pozadí je sice ve značně špatném stavu, ale našemu sdružení se podařilo odkoupením zachránit tuto skvostnou železniční památku od jisté demolice. Informace o tomto projektu naleznete v odkaze
"Veřejná sbírka na záchranu a rekonstrukci výtopny v Ledečku"

Pro strojvedoucího běžný, ale pro jiné poněkud netradiční pohled na hrad v Českém Šternberku.

Ještě si vyfotit lokomotivu s hradem než vlak odjede...

... zamávat přátelům...

... a kdo nejde na hrad, ale do pivovaru  honem zpátky - odjíždíme!

Lokomotiva T435.0114 pod hradem Český Šternberk.

Spěšný vlak 1655 se rozjíždí na závěrečný úsek své cesty do Kácova.

Před stanicí Kácov.

A jsme v cíli.
Spěšný vlak v Kácově sice nevítá delegace místních zastupitelů, ani nejsou na programu žádné proslovy, ale zato přijel zcela zaplněný cestujícími, kteří si užívají krásného jarního počasí a pohodové atmosféry výletního vlaku!

Tak jako ve Šternberku, tak i zde probíhá symbolické loučení s vlakem fotečkou u lokomotivy.

Po návštěvě pivovaru nebo vycházce voňavou jarní přírodou přicházejí cestující na nádraží a Hektor objíždí soupravu vlaku.

Výtopna v Kácově.

"Nový" silniční most sice poněkud ublížil rázu údolí Sázavy, zato poskytuje nádherný pohled na kácovské nádraží.

Spěšný vlak 1654 do Prahy je v Kácově nachystán na odjezd.

"Ano, já jsem připraven."

"Ale pane strojvedoucí, kde vás mám? Máte koukat na opačnou stranu... ODJEZD ! "

Trať klikatící se pod strání podél řeky z místa pomocníka strojvedoucího.

Pohled na dráhu "jako na dlani" mají návštěvníci hradu ve Šternberku a když zastavuje vlak dole na zastávce, mohou si připadat jako když jej řídí na modelovém kolejišti.

Také při zpáteční cestě je první jarní spěšňák Posázavského Pacifiku zcela zaplněn a to již ze zastávky Český Šternberk.

Komíny skláren v pozadí a Sp 1654 s Hektorem T435.0114 projíždí po náspu nad městem u zastávky Sázava.

Stříbrná Skalice...

Vlaková četa se s Vámi loučí a těšíme se na Vás na příštích jízdách výletních vlaků Posázavského Pacifiku !

Zpět na nabídku fotogalerií

Do archivu jízd