Lokomotiva T435.003 v roce 2003

 

 

Zpět do nabídky fotogalerií