Fotoakce
v Lužických horách

 

o.s. Posázavský Pacifik pro Vás zajišťoval v neděli 11.5.2008 jízdu zvláštních fotovlaků vedených lokomotivami
T679.1578 a T478.3001
- soupravy složené z vozů Bam v okolí České Lípy.  Celodenní program byl koncipován pro sledování vlaků autem. Program začínal v časných ranních hodinách na nádraží v České Lípě. Souprava pak v 6.47 odjela na trať 086.

Účastníci fotoakce se formují na nadjezdu tratě 087 nad tratěmi 080 a 086...

... k pořízení prvního snímku soupravy v čele s T478.3001

Opravdu vydatná ranní rosa byla zanedbatelnou daní za pořízení nádherných záběrů v loukách u Zákup.

Sergej T679.1578 projíždí záplavou jarních barev.

V Rynolticích se vzorně nachystali na příjezd sovětské techniky!

Vzorná péče o historický exponát je patrná na první pohled.

Největším lákadlem na celé fotoakci se pochopitelně stal viadukt na Novině

Prototypová T478.3001 v čele fotovlaku

Perfektně zvládnutá dopravní situace ve stanici Karlov se čtyřmi vlaky na dvou dopravních kolejích umožnila odřeknout jízdu zvláštního vlaku do Růžodolu a získat více času na další pózování na viaduktu na Novině.

Pro první fázi zpáteční cesty zůstává brejlovec na postrku

a sergej objíždí soupravu.

I když počasí nám již tolik nepřeje, mohou vzniknout další zajímavé záběry.

Setkání již skoro zapomenuté sovětské techniky v Křižanech.

Křižování vlaků v Křižanech (to zní jak z pohádky o mašinkách).

T679.1578 v čele a T478.3001 na postrku zvláštního fotovlaku.

Závěrem této malé fotoreportáže z fotoakce se patří poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na bezproblémovém chodu celého programu, jakožto i všem, kteří v rámci své služby ochotně vyhověli požadavkům organizátorů jízdy.

Veliké díky patří majiteli sergeje T679.1578 panu ing.Vl.Křížovi za zapůjčení lokomotivy k vedení zvláštních vlaků, ale i za příkladně vzornou péči o historické kolejové vozidlo.

Další zvláštní poděkování patří lokomotivním četám na obou strojích. Na T679.1578 kolektivu z depa Cheb a českolipským strojvedoucím na T478.3001. 

V neposlední řadě patří poděkování všem platícím fotografům za jejich účast, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit.

 

 

Do fotogalerií

Do plánu jízd jízd