Naše hlavní úkoly a cíle

- co se nám podařilo a co plánujemePosázavský Pacifik - cíle naší činnosti

  Občanské sdružení Posázavský Pacifik, které vzniklo 21. dubna 1998 jako nezisková organizace, vás chce seznamovat se zajímavostmi kraje, ve kterém žijeme a ukázat krásy, tradice i současnost posázavské železnice a jejího okolí. V dnešní době máme zhruba dvacet aktivních členů - většinou železničních nadšenců, z nichž většina pracuje v různých profesích na železnici.
  Finanční prostředky na hlavní činnost sdružení jsou získávány vklady, členskými příspěvky, brigádnickou činností, případně sponzorskými dary a v neposlední řadě prostřednictvím dceřiné společnosti Posázavský Pacifik - doprava s.r.o. (více informací v samostatné sekci tohoto webu).

Dovolte, abychom Vám představili ve stručných bodech činnost našeho občanského sdružení a naše hlavní cíle:* propagovat železniční dopravu v Posázaví a okolních regionech, především pak její historický význam, ale i její perspektivy do budoucna, jako fungující a ekologicky šetrný prostředek mobility obyvatelstva

* zachraňovat, renovovat a provozovat z historického hlediska významná železniční vozidla, která budou i do budoucna vytvářet obraz profilu vývoje techniky v železniční dopravě

* zabránit demolici vybraných významných železničních budov v našem okolí, podle možností je rekonstruovat , udržovat a využívat v oblasti turistiky a propagace železnice a její historie

* organizovat jízdy zvláštních, nostalgických, výletních a turistických vlaků v motorové i parní trakci pro skupiny zájemců a v rámci příležitostných akcí a sezónních jízd i pro širokou veřejnost

* ve spolupráci s nadacemi organizovat výlety pro handicapované děti

* spolupracovat s filmovými štáby při točení historických filmů a dokumentárních snímků

* aktivně se podílet na rozvoji turistického ruchu v Posázaví

* zapojit se do programu mikroregionu Posázaví


 

Výsledky naší činnosti

   V oblasti kolejových vozidel (lokomotiv a vozů) máme již za sebou několik významných počinů. Po začátku činnosti našeho sdružení jsme v horizontu zhruba pěti let představovali v Posázavském regionu velmi významný exponát NTM parní lokomotivu 434.0170 jako neprovozní, výstavní exponát. V průběhu naší činnosti jsme odkoupením zachránili před šrotací již několik hnacích vozidel motorové trakce. Jsou to lokomotivy T211.069, T435.003, T435.0108, T435.0114 a T435.0509 a motorové vozy M262.045 a M262.0206. Z již více jak dvou desítek tažených vozidel jmenujme především přípojné vozy Balm, vozy Bam, několik poválečných osobních vozů Biz a další vozy včetně historických vozů služebních i nákladních. Podrobněji je pojednáno o vozidlech v samostatné sekci tohoto webu o vozidlech Posázavsého Pacifiku.  Jedním z nejvýznamnější kroků Posázavského Pacifiku v záchraně železničních architektonických památek bylo odkoupení bývalé vodárenské věže "U Sekalů" v Čerčanech, která byla po léta prázdná, nevyužívaná a neutěšeně chátrala.
      Odkoupením jsme tuto stavbu zachránili od jisté a okamžité demolice v rámci rekonstrukce tratě 220!
 
Naše sdružení pracuje na záchraně této krásné a typické industriální stavby. Cílem je vodárnu dobově rekonstruovat a postupně zde vybudovat pro veřejnost malé železniční muzeum s vyhlídkovou věží, ve které by mohlo být umístěno kolejiště modelářského kroužku a je záměrem zde provozovat informační centrum Posázavské cyklostezky s možností občerstvení.

Počátkem roku 2009 dosáhl Posázavský Pacifik dalšího významného mezníku své činnosti - odkoupení výtopny v Ledečku.
   Protože již dlouhou dobu hrozilo akutní nebezpečí, že osobitá budova krásné výtopny v Ledečku bude jako nefunkční a neudržovaná srovnána se zemí, rozhodli jsme se zasáhnout a pokusit se v poslední chvíli o její záchranu, jejímž prvním krokem bylo právě získání nemovitosti do vlastnictví. V plánech a záměrech opravy výtopny spoléháme na materiální podporu a pomoc šikovných rukou našich přátel a příznivců, kteří si také uvědomují, jak smutný by byl pro pamětníky pohled na prázdné místo, kde dnes tato výtopna zatím ještě stojí.

Pomůžete nám i Vy? Veřejná sbírka na záchranu a rekonstrukci výtopny v Ledečku
(prosíme, čtěte zde
)Dnes se bohužel tato budova nachází ve velmi žalostném stavu.

 


Také železniční modeláři nacházejí inspiraci pro svá díla v historických železničních stavbách -  model výtopny v Ledečku vytvořil kolega strojvedoucí a železniční modelář z Benešova pan Petr Šarf pro své kolejiště velikosti HO.


Závěrem tohoto pojednání se patří dodat, že největší odměnou je nám uznání Vás, kteří sledujete naši práci, podporujete nás a stali jste se příznivci a pravidelnými návštěvníky našich akcí. Věříme, že má smysl bojovat o zachování a odkázání něčeho hmatatelného, skutečného a tím vlastně v dnešní uspěchané době téměř výjimečného všem, kteří jednou přijdou po nás.Zpět na úvodní stranu