Spolek Posázavský Pacifik

o nás

 

  Občanské sdružení Posázavský Pacifik, které vzniklo 21. dubna 1998 jako nezisková organizace, vás chce seznamovat se zajímavostmi kraje, ve kterém žijeme a ukázat krásy, tradice i současnost posázavské železnice a jejího okolí. V dnešní době máme zhruba dvacet aktivních členů - většinou železničních nadšenců, z nichž většina pracuje v různých profesích na železnici.
  Finanční prostředky na hlavní činnost sdružení jsou získávány vklady, členskými příspěvky, brigádnickou činností, případně sponzorskými dary a v neposlední řadě prostřednictvím dceřiné společnosti Posázavský Pacifik - doprava s.r.o. (více informací v samostatné sekci tohoto webu).

Dovolte, abychom Vám představili ve stručných bodech činnost našeho občanského sdružení a naše hlavní cíle:* propagovat železniční dopravu v Posázaví a okolních regionech, především pak její historický význam, ale i její perspektivy do budoucna, jako fungující a ekologicky šetrný prostředek mobility obyvatelstva

* zachraňovat, renovovat a provozovat z historického hlediska významná železniční vozidla, která budou i do budoucna vytvářet obraz profilu vývoje techniky v železniční dopravě

* zabránit demolici vybraných významných železničních budov v našem okolí, podle možností je rekonstruovat , udržovat a využívat v oblasti turistiky a propagace železnice a její historie

* organizovat jízdy zvláštních, nostalgických, výletních a turistických vlaků v motorové i parní trakci pro skupiny zájemců a v rámci příležitostných akcí a sezónních jízd i pro širokou veřejnost

* ve spolupráci s nadacemi organizovat výlety pro handicapované děti

* spolupracovat s filmovými štáby při točení historických filmů a dokumentárních snímků

* aktivně se podílet na rozvoji turistického ruchu v Posázaví

* zapojit se do programu mikroregionu Posázaví


 

Výsledky naší činnosti

Železniční vozidla

   V oblasti kolejových vozidel (lokomotiv a vozů) máme již za sebou několik významných počinů. Po začátku činnosti našeho sdružení jsme v horizontu zhruba pěti let představovali v Posázavském regionu velmi významný exponát NTM parní lokomotivu 434.0170 jako neprovozní, výstavní exponát. V průběhu naší činnosti jsme odkoupením zachránili před šrotací již několik hnacích vozidel motorové trakce. Jsou to lokomotivy T211.069, T435.003, T435.0108, T435.0114, T435.0509 a T478.2006 a motorový vůz M262.045. Z již více jak dvou desítek tažených vozidel jmenujme především přípojné vozy Balm, vozy Bam, několik poválečných osobních vozů Biz a další vozy včetně historických vozů služebních i nákladních. Podrobněji je pojednáno o vozidlech v samostatné sekci tohoto webu o vozidlech Posázavsého Pacifiku.

 

Vodárenská věž "U Sekalů" Čerčany

  Jedním z nejvýznamnější kroků Posázavského Pacifiku v záchraně železničních architektonických památek bylo odkoupení bývalé vodárenské věže "U Sekalů" v Čerčanech, která byla po léta prázdná, nevyužívaná a neutěšeně chátrala.
      Odkoupením jsme tuto stavbu zachránili od jisté a okamžité demolice v rámci rekonstrukce tratě Praha - České Budějovice.
 
Naše sdružení pracuje na záchraně této krásné a typické industriální stavby. Cílem je vodárnu dobově rekonstruovat a postupně zde vybudovat pro veřejnost malé železniční muzeum s vyhlídkovou věží, ve které by mohlo být umístěno kolejiště modelářského kroužku a je záměrem zde provozovat informační centrum Posázavské cyklostezky s možností občerstvení.Výtopna LědečkoPočátkem roku 2009 dosáhl Posázavský Pacifik dalšího významného mezníku své činnosti - odkoupení výtopny v Ledečku.
   Protože již dlouhou dobu hrozilo akutní nebezpečí, že osobitá budova krásné výtopny v Ledečku bude jako nefunkční a neudržovaná srovnána se zemí, rozhodli jsme se zasáhnout a pokusit se v poslední chvíli o její záchranu, jejímž prvním krokem bylo právě získání nemovitosti do vlastnictví. V plánech a záměrech opravy výtopny spoléháme na materiální podporu a pomoc šikovných rukou našich přátel a příznivců, kteří si také uvědomují, jak smutný by byl pro pamětníky pohled na prázdné místo, kde dnes tato výtopna zatím ještě stojí.SBÍRKA na opravu výtopny již BYLA UKONČENA - máte-li zájem opravu výtopny v Ledečku podpořit, ozvěte se nám prosím, budeme Vám velmi vděčni!

Vážení přátelé,

 

   obracíme se na Vás všechny, kterým není lhostejné, že jedné významné a pro celé Posázaví tak typické stavbě hrozí zánik! Jedná se o překrásnou výtopnu v Ledečku, která je vděčným tématem fotografů a přitahuje pozornost milovníků železnice i přírody. Výtopna je pro havarijní stav již léta nevyužívaná a neutěšeně chátrá. Situace se stala natolik vážnou, že bylo v nedávné době Drážním úřadem nařízeno Českým drahám stavbu odstranit z důvodu bezpečnosti provozu!

   A právě teď, za tohoto stavu, se nám po několika letech podařilo výtopnu odkoupit. Teď už tedy záleží jen na nás, zda se nám podaří společnými silami tuto ojedinělou industriální památku zachránit!

   Postupně chceme při různých akcích v regionu celý projekt opravy výtopny prezentovat. Netradičně zde nabídneme možnost pomoci např. zakoupením tašky s vlastnoručním podpisem na střechu výtopny .

   Pravidelně Vás budeme na našich webových stránkách informovat o stavu sbírkového konta a probíhajících stavebních pracích.

   Vážení přátelé, pevně věříme, že s Vaší pomocí, součinností ostatních společností, podnikatelů, kraje, obcí, nadací a nadšenců, se nám podaří této krásné stavbě znovu vdechnout život a zajistit novou budoucnost.

S pozdravem, jménem členů občanského sdružení Posázavský Pacifik

Lumír Běhal a Dana Lišková

 

V době odkoupení se bohužel tato budova nacházela ve velmi žalostném stavu.

 


Také železniční modeláři nacházejí inspiraci pro svá díla v historických železničních stavbách -  model výtopny v Ledečku vytvořil kolega strojvedoucí a železniční modelář z Benešova pan Petr Šarf pro své kolejiště velikosti HO.


Sanace výtopny Ledečko v roce 2017

Během roku 2017 byla na výtopně v Ledečku provedena nutná sanace. Jednak z důvodu zastavení devastace základní stavby a také z bezpečnostních důvodů, jelikož bezprostředně hrozilo zřícení některé z částí stavby.

Do Ledečka přijel speciální pracovní vlak Posázavského Pacifiku, vedený lokomotivou T435.003 s plošinovým vozem Pa. Důvodů bylo hned několik. Kromě návozu materiálu, posloužil plošinový vůz také jako základna pro lešení a poté i k odvozu některých částí výtopny (dýmníky atd.) do bezpečné deponie. Železniční vozidla Pacifiku mají ještě jednu funkci - jeden z vozů Biz (v současném stavu jako ubytovací), odstavený v Ledečku, slouží jako zázemí pro brigádníky pracující na opravě výtopny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrem tohoto pojednání se patří dodat, že největší odměnou je nám uznání Vás, kteří sledujete naši práci, podporujete nás a stali jste se příznivci a pravidelnými návštěvníky našich akcí. Věříme, že má smysl bojovat o zachování a odkázání něčeho hmatatelného, skutečného a tím vlastně v dnešní uspěchané době téměř výjimečného všem, kteří jednou přijdou po nás.