ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAV
KOLEJOVÝCH VOZIDEL

 

Zajistíme přepravu Vašich kolejových vozidel po síti SŽDC a vybraných vlečkách, včetně provedení technické prohlídky, zajištění přidělení kapacity dráhy a objednání dopravní cesty, zajištění odborně způsobilého personálu a vyřízení všech nutných formalit.