NABÍDKA PRÁCE
kvalifikovaného personálu

 

  Pro Vaše potřeby nabízíme práci kvalifikovaného personálu v těchto profesích:

 

Strojvedoucí

odborně způsobilá osoba k řízení motorových lokomotiv všech řad schválených pro provoz v ČR a dále dle okamžité situace i ostatních trakcí

 

Vlakvedoucí nákladních vlaků

odborně způsobilá osoba k řízení posunu s kolejovými vozidly, včetně funkce pracovníka pro řízení sledu

 

Posunovač

odborně způsobilá osoba k provádění posunu s kolejovými vozidly

 

Výpravčí

odborně způsobilá osoba k řízení drážní dopravy,  například pro výkon služby na dočasně zřizovaných odbočkách