OSTATNÍ SLUŽBY

 

Provozování vleček

Nabízíme zajištění provozu vleček dle platné legislativy.

 

Legislativa, předpisy

Nabízíme vypracování vnitřních předpisů dopravce v souladu s platnou legislativou.

 

Deponie kolejových vozidel

Zabezpečíme místo pro bezpečné odstavení Vašich kolejových vozidel.

 

Provozní ošetření hnacích vozidel

Zajistíme provedení provozního ošetření Vašich kolejových vozidel v našich prostorách v Benešově u Prahy

 

Poradenství

v oboru železniční dopravy, provozování dráhy a drážní dopravy.