POSÁZAVSKÝ PACIFIK - DOPRAVA s.r.o.

 

Posázavský Pacifik – DOPRAVA s.r.o. je dceřinou společností občanského sdružení Posázavský Pacifik se sídlem v Čerčanech.

   Hlavním posláním společnosti Posázavský Pacifik - DOPRAVA  je získávání finančních prostředků pro činnost  občanského sdružení Posázavský Pacifik v oboru železniční nostalgie. Proto Vám děkujeme, že jste se rozhodli využít našich služeb!

PRONÁJEM KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Lokomotivy

    Pro provoz železničních vleček, na stavbách železniční infrastruktury, pro přepravu zboží, zásilek i osob po železnici Vám nabízíme nasazení našich hnacích vozidel dle Vašich požadavků a vzájemné dohody, včetně obsluhujícího personálu a legislativního zabezpečení.

 Nabídka hnacích vozidel včetně obsluhujícího personálu

Dieselové čtyřnápravové lokomotivy řady 720

Výkon lokomotivy

552 kW

Tažná síla na háku

160 kN

Hmotnost lokomotivy / nápravový tlak

61t / 15,2t

Maximální rychlost

60 km/h

Minimální poloměr projížděného oblouku

70m

 

 Dieselové dvounápravové lokomotivy řady 700 - 703

Výkon lokomotivy

140 kW

Tažná síla na háku

58 kN

Hmotnost lokomotivy / nápravový tlak

24t / 12t

Maximální rychlost

40 km/h

Minimální poloměr projížděného oblouku

60m

 

 

 

 

Pokud Vám naše nabídka lokomotiv nevyhovuje, kontaktujte nás - po dohodě můžeme zajistit i jiné lokomotivy schválené pro provoz v ČR včetně  historických parních lokomotiv.

 

 

Železniční vozy

   Na železničních stavbách, pro přepravu zásilek a další obdobné využití Vám nabízíme pronájem našich železničních vozů.

 

NABÍDKA PRÁCE
kvalifikovaného personálu

  Pro Vaše potřeby nabízíme práci kvalifikovaného personálu v těchto profesích:

Strojvedoucí

odborně způsobilá osoba k řízení motorových lokomotiv všech řad schválených pro provoz v ČR a dále dle okamžité situace i ostatních trakcí

Vlakvedoucí nákladních vlaků

odborně způsobilá osoba k řízení posunu s kolejovými vozidly, včetně funkce pracovníka pro řízení sledu

Posunovač

odborně způsobilá osoba k provádění posunu s kolejovými vozidly

Výpravčí

odborně způsobilá osoba k řízení drážní dopravy,  například pro výkon služby na dočasně zřizovaných odbočkách

 

OSTATNÍ SLUŽBY

Provozování vleček

Nabízíme zajištění provozu vleček dle platné legislativy.

Legislativa, předpisy

Nabízíme vypracování vnitřních předpisů dopravce v souladu s platnou legislativou.

Deponie kolejových vozidel

Zabezpečíme místo pro bezpečné odstavení Vašich kolejových vozidel.

Provozní ošetření hnacích vozidel

Zajistíme provedení provozního ošetření Vašich kolejových vozidel v našich prostorách v Benešově u Prahy

Poradenství

v oboru železniční dopravy, provozování dráhy a drážní dopravy.

 

ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Zajistíme přepravu Vašich kolejových vozidel po síti SŽDC a vybraných vlečkách, včetně provedení technické prohlídky, zajištění přidělení kapacity dráhy a objednání dopravní cesty, zajištění odborně způsobilého personálu a vyřízení všech nutných formalit.

 

KONTAKTY - POSÁZAVSKÝ PACIFIK - DOPRAVA s.r.o.

 

pacifik.doprava@seznam.cz

 

Lišková Dana – jednatelka společnosti - ekonomika, fakturace                                  -  tel. 777 262 075

Štoček Petr – jednatel společnosti - legislativa, technologie, objednávky, dispečink     - tel. 603 154 460

Štoček Petr           - PROVOZNÍ DISPEČER PP-DOPRAVA s.r.o.
                          OBJEDNÁVKY ZAKÁZEK                                                         - tel.  603 154 460

Běhal Lumír                                  - provoz, dispečink, objednávky zakázek              - tel. 777 170 666