POSÁZAVSKÝ PACIFIK
 - pracovní vlaky, přepravy vozidel - 2008


Přeprava vozidel společnosti KHKD z Prahy do Kněževsi.


Při přepravě lokomotiv z boleslavské automobilky do revize v depu Letohrad byl pořízen tento záběr unikátní prototypové lokomotivy 744.501 (T475.1501) ve společnosti její vlečkové sestřičky 740.564


Poněkud předčasně byla bez náhrady zrušena staniční záloha v Praze Bubnech a to i přesto, že do stanice i nadále setrvával značný přísun zátěže - nepravidelné ucelené vlaky chladírenských vozů s banány. Posázavský Pacifik zde pak po několik měsíců nasazoval svá vozidla k přistavování vozů k vykládce. Nejprve to bylo Prasátko... 


...později zde byl nasazen i pacifický Hektor 509. Dnes již do Prahy Buben tato zátěž není směrována, zdejší sklady jsou zrušeny a postupně demolovány, jelikož zde má vyrůst obchodní centrum. A banány? Ty přece vozí kamiony!


Hektor T435.0509 (720 509) pod halou Wilsonova nádraží s pracovním vlakem EŽ.


A tamtéž, na východním zhlaví na tzv. Novém spojení, kde byla naše lokomotiva nedílnou součástí procesu proměny tratí pod Vítkovem.


Pracovní vlaky EŽ na Novém spojení.


Stanice Praha hlavní s poněkud netypickým konvojem malých lokomotiv (první tři nasazené Pacifikem)


"Kulík" 162 na přepravách pražců na "dálkové" koleji v bývalém ranžíru Praha Vršovice.


Tentýž stroj s krásnou zetkou ex-šenovského klubu KPL


Stanice Čerčany s nezvyklými vozidly...


Přípřež lokomotiv 720 509 a 508 s těžkým vlakem EŽ na trati z Čerčan ku Praze


I na tomto barevně zajímavém stroji občas jezdí strojvůdci Pacifiku

Zpět na nabídku fotogalerií

Do archivu jízd