motiv loga Posázavského Pacifiku

Lokomotiva 170.666

Jednou z prvních aktivit našeho sdružení, jak napovídá naše logo, bylo hledat možnost zprovoznění parní lokomotivy 170.666 (434.0170), kterou jsme převzali do zápůjčky od Národního technického muzea v Praze. Lokomotiva byla naším spolkem v minulém období úspěšně prezentována v Posázavském regionu jako nepojízdný exponát při různých akcích. Dostala se tak do povědomí veřejnosti v regionu a v této rovině jsme naše snažení naplnili. Vývoj činnosti sdružení a zvýšená potřeba prostor pro deponii našich provozuschopných železničních exponátů motorové trakce vyústili v rozhodnutí lokomotivu 170.666 zařadit do některé z muzejních expozic zaměřujících se převážně na parní provoz. Po dohodě s našimi partnery z oboru železniční nostalgie a majitelem lokomotivy (NTM) byla místem deponie zvolena výtopna Jaroměř, odkud jsme lokomotivu 170.666 převzali.


Lokomotiva 170.666 (434.0170) je dílem rakouského konstruktéra, vídeňského ministerstva železnic, Karla Gölsdorfa.

Byla vyrobena roku 1919 pod číslem 5496 v lokomotivce ve Vídeňském Novém Městě. V letech 1919 jezdila pod číslem 170.666 u Rakouských státních drah, kde na náročné trati přes Arlberg vozila těžké rychlíky. V letech 1938 - 1951 jezdila pod označením 56.3255 u soukromé dráhy Graz-Köflach. Ve své době se stala chloubou pro svoji výkonnost, účelnost a estetiku. Dne 3. ledna 1969 byla vyměněna za lokomotivu 354.0130 z Vídeňského železničního muzea do ČSSR a označena číslem 434.0170.

Původní záměr - umístit exponát v Terezíně jako památník tragédie statisíců lidí transportovaných do koncentračního tábora - se nepodařilo realizovat a lokomotiva byla nakonec umístěna v depozitáři Národního technického muzea.


Výjimečnost parních lokomotiv řady 434.0 dokazuje i to, že byly vyráběny neuvěřitelných 24 let (1897 - 1921) v lokomotivkách tehdejší monarchie, včetně První Českomoravské továrny na stroje v Libni, továrny Breitfeld a Daněk ve Slaném a Škody v Plzni. V době po první světové válce patřily lokomotivy této řady mezi naše nejrozšířenější a jezdily spolehlivě na mnoha tratích. Lokomotiva 434.0170 je druhou zachovalou tohoto typu v Evropě.Technické parametry řady 170LOKOMOTIVA uspořádání dvojkolí 1´D
  Průměr hnacího a spřažených dvojkolí 1.258 mm
  Hmotnost ve službě (bez tendru) 69 tun
  Nejvyšší rychlost 60 km/hod.
  Indikovaný výkon 1.250 koní
KOTEL Materiál topeniště měď
  Celková výhřevná plocha 250 m2
  Plocha roštu 3,91 m2
  Počet žárnic 295
  Tlak páry 13 barů
  Komín Rihoskův
PARNÍ STROJ Průměr vysokotlakého parního válce 540 mm
  Průměr nízkotlakého parního válce 800 mm
  Zdvih pístů 632 mm
  Rozjížděcí zařízení Gölsdorfovo
TENDR ŘADY 516 Zásoba vody 16 m3
  Zásoba uhlí 8 m3

Zpět na stranu o vozidlech